BMW walczy ze skutkami pandemii zawierając bezpośrednie porozumienia z dostawcami układów scalonych w celu zagwarantowania dostaw

BMW wkracza na nową drogę współpracy z dostawcami i intensywnie zajmuje się siecią dostawców strategicznie ważnych komponentów. W celu długoterminowego zapewnienia dostaw półprzewodników firma zawarła bezpośrednią umowę z producentem zaawansowanych technologicznie mikrochipów INOVA Semiconductors oraz z Globalfoundries, producentem wysokowydajnych półprzewodników. Dzięki tej umowie BMW zapewnia sobie dostawy kilku milionów mikrochipów rocznie. Mikrochipy są wykorzystywane w inteligentnej technologii diodowej ISELED, w której opracowaniu miała udział BMW i która po raz pierwszy została zastosowana w BMW iX, a następnie będzie wprowadzana w kolejnych modelach. BMW iX jest dostarczane na całym świecie od początku listopada.

— Pogłębiamy współpracę z naszymi dostawcami w kluczowych punktach sieci dostawców i synchronizujemy nasze planowanie zdolności produkcyjnych bezpośrednio z producentami półprzewodników. W ten sposób zwiększamy niezawodność planowania i przejrzystość co do wymaganych ilości dla wszystkich zaangażowanych stron, pokrywając nasze zapotrzebowanie na półprzewodniki w dłuższej perspektywie — mówi dr Andreas Wendt, członek zarządu BMW AG ds. zaopatrzenia i sieci dostawców. — Dzięki tej przełomowej umowie robimy kolejny konsekwentny krok w kierunku zabezpieczenia naszego zaopatrzenia w przyszłości w jeszcze bardziej zrównoważony i perspektywiczny sposób.

Bezpośrednie porozumienie między producentami samochodów i półprzewodników jest przykładem budowania solidnego partnerstwa w łańcuchu dostaw w celu przywrócenia równowagi między podażą a popytem na układy scalone w przemyśle motoryzacyjnym przy jednoczesnym dalszym przyspieszaniu innowacji technologicznych.

— Dzięki umowie zawartej bezpośrednio z producentem OEM my jako producent półprzewodników z pewnością wkraczamy na nowe ścieżki — mówi Robert Kraus, dyrektor generalny INOVA Semiconductors. — Jesteśmy jednak przekonani, że to innowacyjne podejście polegające na partnerstwie w całym łańcuchu produkcyjnym będzie skuteczne: w ten sposób pokrywamy zapotrzebowanie naszego klienta końcowego i mamy wysokie bezpieczeństwo planowania w związku z długimi cyklami produkcyjnymi układów scalonych. To rozwiązanie niesie obopólne korzyści.

— Globalfoundries jest zaangażowana w budowanie silniejszych relacji z przemysłem motoryzacyjnym, aby przyspieszyć innowacje i zaspokoić rosnący popyt na wydajne układy scalone — powiedział Mike Hogan, starszy wiceprezes i dyrektor generalny ds. motoryzacji, przemysłu i wielu rynków w Globalfoundries. — Ta umowa z BMW i INOVA pokazuje, jak firmy współpracują ze sobą w celu opracowania innowacyjnej technologii diodowej do nowego BMW iX i innych nowych technologii dla samochodu jutra.

Kilka tysięcy półprzewodników na jeden samochód

W zależności od wyposażenia w samochodzie znajduje się kilka tysięcy elementów półprzewodnikowych, które są niezbędne dla wszystkich urządzeń elektronicznych. Mogą one pełnić różne funkcje, wykonywać zadania obliczeniowe i sterujące w komputerach, przechowywać dane, a nawet wykonywać kilka zadań jednocześnie. Udział podzespołów elektronicznych w pojazdach będzie w przyszłości jeszcze wzrastał.

Jak oceniasz ten wpis?
+1
0
+1
0
+1
0
Avatar
Luxatic.pl

Luxatic.pl to lifestylowy magazyn o luksusie, stylu życia i pieniądzach. Prezentujemy najlepsze usługi, produkty i miejsca na całym świecie.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany

Luxatic to jedyny w Polsce serwis lifestylowy piszący w luźny sposób o luksusie w Polsce i na świecie.

OBSERWUJ NAS